كودكان استثنايي (سندرم‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طبقه‌بندي كودكان استثنايي شامل طبقات اختلالات يادگيري، كم‌توان ذهني، اختلالات بينايي، اختلالات شنوايي، اختلالات زبان و تكلم، آتيسم، اختلال آشفتگي هيجاني شديد، اختلالات ارتوپديك، تاخير رشدي، ساير آسيب‌هاي سلامتي و كودكان تيزهوش است. تاكنون كتاب‌هاي تخصصي كمي در حوزه كودكان كم‌توان ذهني بخصوص سندرم‌ها و اختلالات عصبي رشدي به رشته تحرير درآمده است. سعي مولف بر اين بوده است كه جهت رفع اين نياز كتابي را تهيه و در دسترس متخصصين مختلف قرار دهد. ترتيب مطالب ارائه شده به اين صورت است كه ابتدا اختلالات كروموزومي ناشي از كروموزم‌هاي اتوزوم مانند سندرم‌هاي داون، ادوارد، صداي گربه، آنجلمن و سپس اختلالات كروموزومي ناشي از كروموزم‌هاي جنسي مانند سندم‌هاي ترنر، تريپل ايكس، كلاين فلتر و xxy مطرح شده است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما