كميته 300 كانون توطئه‌هاي جهاني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دانش شما را درباره اين گروه كوچك نخبه كه خود را در برابر هيچ مرجعي به جز اعضاء گروه خود پاسخگو نمي‌داند افزايش مي‌دهد. راستي چرا درباره اين گروه كه سر نخ تمامي رخدادهاي جهان را در دست دارند، تنها تعداد معدودي آگاهي دارند. گروه توطئه‌گران جهاني كه زير نام كميته 300 فعاليت دارند افزون بر برخورداري قدرت كامل، در روند تمامي رويداهاي جهاني تاثير قطعي دارند. اين كتاب اسامي همه اعضاء، شركت‌ها، موسسات، سازمان‌هاي دولتي و جنبش‌هاي گوناگوني را كه «آنها» در راستاي سلطه جهاني خويش به وجود آورده‌اند، برملا مي‌سازد. قدرت فائقه اين اختاپوس مهيب جهاني را، با همه سلطه‌جويي آن بر زواياي زندگي روزمره همه مردم گيتي، در اين كتاب جستجو كنيد.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما