كتاب مرجع چاكرا يوگا (وضعيت‌هاي يوگا براي متعادل‌سازي انسدادزدايي و باز ‌كردن چاكرا‌ها و شفا‌ي ذهن و بدن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابچه راهنما‌ي ضروري شما براي متعادل سازي چاكرا‌ها از طريق يوگا دستيابي به تعادل فيزيكي و روحي بسيار فوق‌العاده است، اما راه رسيدن به اين هماهنگي و تعادل ممكن است چالش‌ بر‌انگيز باشد. كتاب مرجع چاكرا يوگا راهي بسيار ساده براي پرتوجويان مبتدي، متوسطه و حتي مربيان يوگا است تا بتوانند گام به گام و از طريق آساناها و تنفس‌ چاكرا‌هاي خود را متعادل و انسداد‌زدائي نمايند و در بدن و ذهن، تعادل و شفا را بيابند. در كتاب چاكرا يوگا براي باز‌كردن و انسدادزدائي چاكرا‌ها از آساناهايي كه بسيار ساده هستند مانند سيدهاسانا (وضعيت نشستن ساده) تا آساناهايي كه پيچيده‌ تر هستند مانند سالامبا شيرشاسانا (ايستادن روي سر) استفاده شده است. همچنين شامل تكنيك‌‌هاي تنفسي، حركات كششي و سيكل‌هاي مختلف از آساناها، كه موجب بهبود كيفيت زندگي روزمره و نيز قدرتمندي وانعطاف‌پذيري بدن شما شوند، مي ‌باشد. پس يك نفس عميق و تطهير‌كننده بكشيد. زمان آن رسيده كه آغوش خود را براي دستيابي به حس سعادتمندي، آرامش دروني، شادماني و تعادل باز كنيد! پكيجي از آساناها: كتاب شامل 56 آساناي اصلي يوگا كه براي متعادل سازي هر يك از چاكرا‌ها دسته‌بندي شده‌اند و نيز 8 سيكل كه براي پاك‌سازي وانسدادزدائي 7 چاكرا‌ي اصلي طراحي شده است، مي‌باشد. مناسب براي همه افراد در تمامي سطوح: كتاب مرجع چاكرا يوگا يك راهنما‌ي ضروري براي پرتوجويان مبتدي وافرادي كه در خانه تمرين مي‌كنند مي‌باشد همچنين براي مربيان ماهر و با‌ تجربه وپرتوجويان حرفه‌اي با سطح پيشرفته‌، كتابي ايده آل است. تصاويربه يادماندني و گويا: تصاويركتاب رنگي بوده ورنگ هر آسانا متناسب با چاكرايي است كه تحت تاثير قرار مي‌دهد به همين دليل تاثيري ماندگار در ذهن شما ايجاد كرده وباعث مي‌شود به راحتي آساناهايي كه براي پاكسازي وانسدادزدائي هريك از چاكرا‌ها مناسب است را در تمرين‌هاي شخصي خود به ياد آوريد.

قیمت محصول:

135,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما