كارورزي باليني در مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب براي ياري رساندن و عبور موفق دانشجويان و متخصصان از مباحث نظري و مهارتهاي درمانگري و هنر درمان به اجراي عملي مهارتهاست. كتاب كارورزي مطمئنا جايگزين استادان و مربيان خبره نمي شود، اما مي تواند به عنوان عامل تقويت دوره كارورزي و آموزشي باليني دانشجويان به حساب آيد.تمرين هاي اين كتاب كار ، فرصتي براي تمرين مهارتهاي درمانگري فراهم مي كند تا در موقعيتهاي بسيار متنوع كاربرد داشته باشد. مطالعه اين اثر براي دانشجويان رشته هاي روان پزشكي ، روان شناسي ، مشاوره و مددكاري بسيار مفيد خواهد بود .

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما