كارل رانسوم راجرز (نظريه فردمدار خود هسته نظري شخصيت راجرز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، دفتري از يك مجموعه 120 جلدي است كه روانشناسان، عصب‌شناسان، روانپزشكان و مربيان بزرگ جهان را معرفي مي‌كند. شرح دوران كودكي، نوجواني و بويژه رويدادهاي تاثيرگذار در شكل‌گيري شخصيت راجرز و چگونگي گرايش او به روانشناسي، فراز و نشيب‌هاي دوران تحصيل، نقش تربيت ديني و خانوادگي، فصل اول كتاب را تشكيل مي‌دهد. ماهيت انسان، پايه‌هاي نظري ديدگاه راجرز، تاثير پديدارشناسي بر درمان فردمدار و ويژگي‌هاي انسان كمال يافته و خودشكوفا، هدف‌ها و مراحل مشاوره، فنون‌درماني، كاربرد نظريه راجرز در سياست، نقش گروه‌درماني در خويشتن‌يابي و... فصول ديگر كتاب را به خود اختصاص داده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما