كاركنان مشتاق (چگونه شركت‌ها با اعطاي آن‌چه كاركنان مي‌خواهند سود مي‌برند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بيشتر سازمان‌ها دوست دارند كاركناني داشته باشند كه سطح بالايي از اشتياق را براي مشاغلء شركت‌ها و همكارانشان نشان دهند. حقيقت اين است كه حدود 95 درصد از افراد وقتي وارد شغلي مي‌شوندء درباره كار و سازمان خود مشتاق و در انتظاراتشان از نوع رفتار سازمان با آن‌‌هاء منطقي‌اند. 5 درصد ديگرء اين‌گونه نيستند. مشكل عمده اين است كه مديران در بسياري از سازمان‌هاء رفتار اين گروه كوچك را تقريبا به همه كاركنان تعميم مي‌دهندء محيط كار را طاقت‌فرسا و اشتياقي را كه بيشتر افراد به شغل خود مي‌آورندء سركوب مي‌كنند. اما در حدود 14 درصد از سازمان‌هاء اشتياق در كاركنان به طور محسوس كاهش نمي‌يابد. دليل اين تفاوت چيست؟ و آيا اين تفاوت بر موفقيت كسب و كار تاثير مي‌گذارد؟ اين‌ها سوالات اصلي اين كتاب هستند. اين كتابي است علمي و كاربردي درباره كاركنان مشتاق...

190,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما