كاربست مداخله‌هاي گروهي در مدارس (ارتقاي بهداشت رواني كودكان و نوجوانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر با هدف كمك به روانشناسان، مشاوران مدارس و ديگر فعالان حوزه سلامت در مدارس نوشته شده است و به ساختار نظري و كاربست مداخله‌اي گروهي در مدارس و ارائه نمونه‌هاي عملي از چگونگي كاربرد آن‌ها در مدارس مي‌پردازد. كتاب پيش رو مي‌تواند يك منبع مكمل و يك راهنماي آموزشي براي مشاوران مدارس، روانشناسان تربيتي و روانشناسان كودك كه آموز‌هاي كمتري در زمينه طراحي و اجراي مداخله‌هاي گروهي با كودكان دريافت‌كرده‌اند، ‌باشد. همچنين براي گروه‌درمانگراني كه علاقه‌مند به كارايي بيشتر مهارت‌هايشان هستند، و افراد تازه‌كار در حوزه‌هاي گروه‌درماني و مشاوره گروهي نيز مي‌تواند مفيد و موثر واقع شود. تمركز اين كتاب بر مداخله‌هاي گروه-مدار است و برنامه‌هايي را با رويكردي پيشگيرانه و با هدف توانمندسازي دانش‌اموزان در جهت يادگيري بهتر، عملكرد موفقيت‌آميزتر و احساس خودكارآمدي بيشتر آن‌ها در مدارس به كار مي‌بندد.

قیمت محصول:

5,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما