كاربرد آمار چندمتغيري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آمار چند متغيري فنون پرطرفداري هستند كه به گونه روزافزون براي تحليل مجموعه داده‌هاي پيچيده استفاده مي‌شوند. وقتي تعداد زيادي متغير مستقل (IVs) و يا متغير وابسته (DVs) وجود دارد كه همگي با يكديگر به درجات متفاوت همبسته‌اند از تحليل چندمتغيري استفاده مي‌شود. به علت مشكل در پرداختن به سوال‌هاي پژوهشي پيچيده با تحليل‌هاي تك متغيري و به علت در دسترس بودن نرم‌افزار براي اجراي تحليل‌هاي چندمتغيري، آمار چندمتغيري به طور گسترده‌اي به كار برده مي‌شود.

قیمت محصول:

220,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما