كارآفرينان نسل بعدي (مدل‌برداري عامل موفقيت ، اهداف ارزشمند و سبزت را محقق ساز و جهاني بهتر از طريق تجارت به وجود بياور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كارآفرينان افرادي هستند كه مسئوليت شخصي، حرفه‌اي و مالي را برعهده مي‌گيرند و براي استفاده از فرصت‌ها خطر مي‌كنند. روح كارآفريني نيروي پيش برنده براي رشد تجاري و اجتماعي است و موجب پيشرفت بشر در طول تاريخ شده است. در سال‌هاي اخير نسل جديدي از كارآفرينان ظهور كرده است كه به اموري وراي كسب مسائل مالي علاقه‌مند هستند. افرادي همانند استيو جابز، ريچارد برانسون و ايلان ماسك نمونه‌هايي از نسل جديدي از كارآفرينان هستند كه روياهايشان را زندگي مي‌كنند و جهان بهتري را از طريق پروژه‌ها و طرح‌هاي تجاري‌شان پديد مي‌آورند. آن‌ها از طريق تركيب خواسته عميق شخصي‌شان با ميل براي كمك و مشاركت، رشد و تحقق نوآوري‌هاي سرنوشت‌ساز و تاثيرگذار، سبك زندگي ما و نحوه صورت پذيرفتن تجارت دنيا امروز را متحول ساخته‌اند. اين كتاب براي افرادي است كه چشم‌اندازه مشابهي دارند و تمايل دارند آگاهانه تصميم بگيرند و به فردي مشتاق‌تر، هدفمندتر و خلاق‌تر تبديل شوند و ياد بگيرند چگونه جز، كارآف‌رينان نسل بعدي باشند.

قیمت محصول:

98,500 تومان


نظرات شما: