قصه‌هاي ماهي (قصه‌هاي حقيقي براي دگرگون كردن زندگي و محل كار شيوه‌اي براي بالا بردن روحيه داستان‌هاي نقلي امكانات نامحدود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طي سال‌هاي گذشته، داستان بسياري از ماهي‌فروشان بازار ماهي محله پايك، در سياتل، بسياري از ما را برانگيخت تا به امكانات تازه زندگي و كار خويش توجه كنيم. داستان اين ماهي‌فروش‌هاي غيرعادي، در كتاب ماهي، گفته شده است. ما در اين كتاب، چهار اصولي را توضيح داده‌ايم كه به ترويج زندگي‌اي عالي در كار كمك مي‌كند: بازي، روزشان را شاد كنيد، آن‌جا باشيد و نگرش خويش را انتخاب كنيد. اين اصول چيزي است كه ما آن را فلسفه ماهي مي‌ناميم. نتيجه رعايت كردن اصول اين فلسفه، محل كاري است كه در آن كيفيت زندگي ارضا كننده و معنادار مي‌شود و اين تجربه‌اي جذاب براي مشتريان داخلي و خارجي خواهد بود.

قیمت محصول:

49,900 تومان


نظرات شما