قدرت سازنده تصويرسازي ذهني (هدايت تخيل در رفتاردرماني‌شناختي و درمان‌هاي وابسته)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تصويرسازي ذهني، يك تكنيك درماني در روان‌درماني است. تصويرسازي ذهني، ابزار مهمي در درمان محسوب مي‌شود كه دريچه‌اي را هم براي درمان‌گران و هم براي مراجعان، مي‌گشايد و چگونگي ادراك اطلاعات مربوط به رويدادهاي گذشته، تجارب كنوني و انتظارات آينده را روشن مي‌سازد و به كشف افكار و احساسات تداعي شده با آن اطلاعات، مي‌پردازد. تصويرسازي ذهني در روان‌درماني، به پيوند ميان ذهن و سلامت جسماني كمك مي‌كند. پژوهش‌گران بر اهميت تصويرسازي ذهني، در افزايش سطح آگاهي، كاهش فشار رواني، بهبود وضعيت خلقي، كنترل فشار خون بالا، كاهش درد، كاهش ميزان قند خون و تقويت سيستم ايمني، تاكيد كرده‌اند. به علاوه، تصويرسازي ذهني، نه تنها در كاهش مسائل و مشكلات جسماني و روان‌شناختي موثر است، بلكه در افزايش احساس شادكامي و مثبت‌انديشي نسبت به گذشته، حال و آينده نيز تاثير دارد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما