قدرت خودتلقيني (روش كاربردي براي دست‌يابي به ثبات شخصيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در اين كتاب روشي كاربردي براي دستيابي به ثبات شخصيت، آرامش، روشن‌بيني و تسهيل درمان بيماري‌ها ارائه كرده است. همچنين دلايل روابط علي و چگونگي استفاده از آن را نيز بيان كرده است. مباحث كتاب عبارتند از: تلقين‌پذيري، ناهشياري، تسلط بر خويشتن، خودتلقين‌درماني، تلقين تجربي، تلقين درماني، تلقين تربيتي.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما