فنون مشاوره و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر در شش فصل تدوين يافته كه در فصل يكم تفاوت مشاوره و شكل‌هاي ديگر كمك كردن به ديگران را نشان مي‌دهد و در ادامه، تفاوت‌هاي روان‌درماني و مشاوره، مراحل و نتايج روش‌هاي رهنمودي و بي‌رهنمودي و در پايان مراحل آمادگي براي مشاور شدن و انواع مهارت‌هاي مشاور را تشريح مي‌كند. فصل دوم كتاب به پيش شرط‌هاي مشاوره و فصل‌هاي سوم و چهارم به چالش‌هاي قانوني و اخلاقي و ساختاربندي جلسه مشاوره اختصاص يافته است. در فصل پنجم و ششم به تفصيل مهارت‌هاي اساسي ( اعتمادسازي) و مهارت‌هاي پيشرفته، همراه نمونه گزارش و تمرين و پرسش‌نامه ساخت يافته‌ي گزارش‌نويسي توضيح داده مي‌شود. بي‌ترديد مطالعه اين اثر كه در نوع خود كم نظيراست براي دانشجويان مشاوره، روانشناسي، مددكاري، توان‌بخشي و ... لازم و بسيار سودمند است.

قیمت محصول:

69,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما