فنون ضروري مشاوره (45 فني كه هر مشاورب بايد بداند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب يك راهنماي ضروري در مورد فنون و مهارت‌هاي ضروري در مشاوره و روان‌درماني است. كتابي خلاصه و در عين‌حال كامل، شامل چهل‌و‌پنج فني است كه هر مشاوري بايد بداند. كتاب به‌گونه‌اي نگاشته شده است تا دانشجويان در طي آموزش حرفه‌اي خود با ايده‌هاي به‌كارگيري درست فنون نظريه محور در مشاوره و روان‌درماني آشنا شوند. در روند توصيفي كتاب، مفهوم‌سازي هر فن با بررسي ريشه‌هاي نظري آن آغاز مي‌شود، در پي آن يك دستور عمل گام‌به‌گام براي اجراي فن، با فرصت‌هايي براي كاربرد آن به اوج مي‌رسد. مثا‌ل‌هاي موردي، مفاهيم چند فرهنگي، و پژوهش‌هاي مبتني بر نتيجه و بازده درمان، كاربرد واقعي اين فنون را اثبات مي‌كند. كتاب به شما آموزش مي‌دهد چگونه مي‌توانيد از فنون نظريه محور در عمل مشاوره استفاده كنيد. اين منبع ضروري به شما كمك مي‌كند خدمات مشاوره‌اي و روان‌درماني خود را به مراجعيني از هر زمينه و مشكل ارائه كنيد. پس از يادگيري اين فنون، شما مي‌توانيد با به كارگيري هر فن تغيير مثبت در زندگي مراجعين و دست‌يابي آنان به هدف‌هايشان كمك كنيد. ما مترجمان مطمئن هستيم، دانشجويان رشته‌هاي روان‌شناسي، مشاوره و مددكاري اين فنون ضروري را جالب و كاربردي خواهند يافت و حرفه‌اي‌ ها از مبتدي‌ تا با تجربه، از هر فن با توجه به زمينه و مشكل خاص استفاده خواهند كرد.‌

275,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما