فرهنگ توصيفي روانشناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين دوره، عصر روان‌شناسي و دوران تب كاربرد اصطلاحات روان‌شناسي نام گرفته است. محبوبيت عام روان‌شناسي را همه جا مي‌توان ديد. روان‌شناسي، اگر محبوب‌ترين درس در محيط‌هاي دانشگاهي نباشد، قطعاً يكي از محبوب‌ترين درس‌هاست. ما اصطلاحات روان‌شناسي را نه تنها براي تبيين رفتار ديگران، كه براي تبيين رفتار خودمان به كار مي‌بريم. فرهنگ توصيفي روان‌شناسي، در راستاي مقبوليت عام اين رشتة فراگير، گنجينة واژگان روان‌شناسي خواننده را گسترش مي‌دهد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما