فرمول‌بندي شناختي رفتاري (كارورزي دانشجويان و روانشناسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كارورزي باليني، هم‌ آموخته‌هاي نظري دانشجو را صيقل مي‌دهد و اعتماد مي‌بخشد و هم جواز ورودي است براي درمانگر شدن. مولف با توجه به ضرورت و حساسيت كارورزي دانشجويان روانشناسي باليني و بر اساس تخصص علمي و تجربه عملي در اين حوزه، كتاب حاضر را در شش فصل ارائه كرده‌اند. شرح حال روان‌پزشكي، شيوه‌هاي سنجش و ارزيابي، سنجش طرح‌واره‌ها، فرمول‌بندي، طرح درمان و ساختار جلسات درماني، مباحثي است كه در اين كتاب به تفصيل و با دقت عملي مطرح مي‌شود. اميد و اطمينان دارد كه مطالعه كتاب براي دانشجويان روانشناسي، مشاوره و مددكاران سودمند خواهد بود.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما