علم و تجربه نزديك به مرگ (چگونه آگاهي پس از مرگ بقا مي‌يابد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كارتر با استفاده از شواهد حاصل از مطالعات علمي، مكانيك كوانتومي و تحقيقات مربوط به آگاهي، نشان مي‌دهد كه چگونه آگاهي به مغز بستگي ندارد و در واقع ممكن است پس از مرگ بدن ما بقا داشته باشد. او با بررسي شواهد جديد و باستاني تجربيات نزديك به مرگ از سرسر جهان، شامل چين، هند و جوامع قبيله‌اي مانند بومي‌هاي آمريكا و مائوري‌ها، توضيح مي‌دهد كه چگونه تجربيات نزديك به مرگ شواهدي ارائه مي‌كنند از اين كه آگاهي پس از مرگ بدن ما بقا دارد. او به بسياري از توضيحات روان‌شناختي و فيزيولوژيكي تجربيات نزديك به مرگ ارئه شده توسط شكاكين نگاه مي‌كند، مانند استرس، خاطرات تولد يا كمبود اكسيژن و به وضوح نشان مي‌دهد كه چرا هر يك از آنها در توضيح درست تجربيات نزديك به مرگ شكست مي‌خورند. كارتر با واكاوي شباهت‌هاي بين نزديك به مرگ و ديدهاي تجربه شده طي مرگ واقعي و تقاطع فيزيك و آگاهي، واقعيت در مورد ذهن، ماده و حيات پس از مرگ را كشف مي‌كند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما