علم ارتباط با ارواح (اسپري‌تيسم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه پيش رو داريد نگاهي است به مسائل دروني اما از زاويه علم روحي. نويسنده كه خود پيرو مشرب روحيون شرق است در جابه‌جاي كتاب علم نوين روحي را به توضيح مي‌نشيند لازم مي‌بينيد كه تذكري هر چند كوتاه به اراء علماي روحي اروپا و آمرك به خواننده متذكر سازد.

قیمت محصول:

57,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما