طلاق عاطفي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانواده به عنوان مهم‌ترين نهاد موجود در جامعه همواره در طول تاريخ با آسيب‌هاي مختلفي مواجه بوده كه مسئله طلاق بزرگ‌ترين معضل اين نهاد اجتماعي محسوب مي‌شود. طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است. قطع روابط بين انسان‌ها در همه اعصار وجود داشته است، هرجا رابطه‌اي هست امكان قطع آن نيز وجود دارد. طلاق شيوه‌اي نهادي شده در پايان دادن به پيوند زناشويي است. به زعم ويليام گود هر نظام خانوادگي در خود ساز و كار(مكانيسم) فرار از آن را نيز جاي داده و اين بدين جهات است كه افراد بتوانند از فشارهاي نظام جان سالم به دربرند؛ يكي از اين راه‌ها طلاق است. طلاق واقعه نيست بلكه فرآيندي است كه طي سال يا ساليان بين زن و شوهر شكل مي‌گيرد و با رسيدن به مرحله حاد ظاهر مي‌شود.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما