طرح‌واره درماني (راهنماي ويژه متخصصان روانشناسي باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طرح‌واره درماني مشتمل بر هفت فصل است كه چگونگي و علل پديدآيي اين شيوه درمان تلفيقي، ارزيابي و آموزش، راهبردهاي درمان، ارتباط درماني، راهبردهاي گام به گام، كار روي سبك طرح‌واره و سرانجام طرح‌واره درماني اختلال شخصيت مرزي را به تفصيل و با ذكر كاربردهاي باليني و عملي توضيح مي‌دهد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما