طرح‌واره درماني براي زوج‌ها (راهنماي كاربردي براي متخصصان باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

طرح‌واره درماني براي زوج‌ها نخستين راهنماي كاربردي در زمينه طرح‌واره درماني است كه به متخصصان باليني مي‌آموزاند چگونه از تكنيك‌هاي اثربخش اين درمان در زوج‌درماني و رابطه‌درماني استفاده كنند. اين كتاب: ـ نشان مي‌دهد كه چگونه ويژگي‌هاي متمايز‌كننده طرح‌واره درماني، آن را براي مسائل شناختي و متمركز بر هيجان كه در روابط زوج‌ها معمول است، به راه حل مطلوبي تبديل مي‌كند. ـ مجموعه‌اي از ابزارها و مداخلات ابتكاري (نوآورانه) را معرفي و تلفيق مي‌كند. برخي از آن‌ها عبارت‌اند از طرح‌واره درماني براي نيازها در مقابل خواسته‌ها، كارت‌هاي نزاع چرخه ذهنيت، تجسم ذهني بازوالديني حد و مرزدار، و صندلي خالي. ـ به قلم تيمي بين‌المللي نگاشته شده است كه در حوزه زوج‌درماني و طرح‌واره درماني تبحر دارند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: