طرح‌ريزي درمان در مشاوره حرفه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب جان ليپتك به مشاوران حرفه‌اي كمك مي‌كند تا نظريه‌هاي مهم رشد حرفه‌اي را به طرح‌هاي درماني موثري براي مراجعانشان بدل سازند. نويسنده براي كاربرد فرايند طرح‌ريزي درماني در واقعيت و نيز برجسته ساختن تعامل بين نظريه‌هاي كليدي با عمل، مشكل مراجعي به نام كتي را در كل فرايند مشاوره حرفه‌اي دنبال مي‌كند. مطالعه اين كتاب براي مشاوران تازه‌كار و هم مشاوران با تجربه مفيد خواهد بود. از ويژگي‌هاي بارز اين كتاب مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: مروري مختصر بر نظريه‌هاي رشد حرفه‌اي، راهنمايي كاربردي و مفيد براي صورت‌بندي طرح‌هاي درماني، رهنمودهاي گام به گام براي هدايت مصاحبه آغازين و جمع‌آوري اطلاعات شخصي و حرفه‌اي و تمركز دقيق بر فرايند ارزيابي، تدوين اهداف كلي و اهداف ويژه و مداخلات مناسب براي هر مراجع.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما