صفات بايسته 1 رهبر (21 خصوصيت اجتناب‌ناپذير 1 رهبر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چه دليلي باعث مي‌شود كه مردم بخواهند از يك رهبر پيروي كنند؟ چرا مردم از يك رهبر با اكراه اطاعت مي‌كنند در حالي كه با شور و اشتياق آنچه در توان دارند را به كار مي‌برند تا از رهبر ديگري پيروي كنند؟ وجه تمايز نظريه پردازان رهبري با رهبران موفقي كه در دنياي واقعي به طور موثر رهبري مي‌كنند چيست؟ اگر مي‌خواهيد جواب اين پرسش‌ها و هزارن سوال ديگر را كه در اين زمينه هستند بدانيد اين كتاب را مطالعه كنيد و به نتيجه برسيد.

قیمت محصول:

47,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما