صداي دانش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب صداي دانش، دون ميگوئل روئيز به ما حقيقتي ژرف و ساده را يادآوري مي‌كند: تنها راه پايان دادن به رنج احساسي ما و حفظ شادكامي در زندگي باور نكردن دروغ‌ها و به خصوص دروغ‌هايي در مورد خودمان مي‌باشد. براساس خرد قديمي تولتك، اين كتاب راه ميان‌بري است كه به ما نشان مي‌دهد چگونه ايمان به حقيقت را در خود زنده كرده و به خود واقعي خود بازگرديم. روئيز شيوه نگرش ما را نسبت به خود و ديگران تغيير مي‌دهد. سپس دريچه‌اي مي‌گشايد به واقعيتي كه ما زماني كه يكي و دو ساله بوديم درك مي‌كرديم واقعيت حقيقت، عشق و شادي. « ما با حقيقت متولد مي‌شويم، اما با باور به دروغ‌ها بزرگ مي‌شويم، يكي از بزرگ‌ترين دروغ‌هاي داستان بشريت دروغ نقض ماست. »

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما