شناخت بيماري‌هاي كار و كسب و راهكارهاي درمان (شوميز)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نشانگان يا سَندرم در پزشكي و روانشناسي آميزه‌اي از علائم و نشانه‌ها هستند كه حاكي از اختلالي خاص مي‌باشند. سندرم به معني مجموعه‌اي از خصوصيات قابل تشخيص باليني است. شامل نشانه‌هاي بيماري (كه توسط بيمار گزارش مي‌شود)، علائم پزشكي (كه توسط پزشك دريافت مي‌شود) و پديده‌ها و خصوصياتي كه معمولاً با هم اتفاق مي‌افتند. بنابراين وجود يكي از اين مشخصه‌ها به پزشك در مورد وجود بقيه ويژگي‌ها هشدار مي‌دهد. در سالهاي اخير از اين واژه خارج از پزشكي در ارتباط دادن ميان چند پديده مربوط به هم استفاده شده‌است. درگذشته معمولاً وقتي چند نشانه و علامت همراه يكديگر در بيماري ديده مي‌شد و پزشكي كه متوجه همراهي آنها شده، نمي‌توانست علت خاصي براي بروز آن علائم بيابد به مجموعه‌ي آن علائم سندرم اتلاق مي‌كرد. اولين بار ابن‌سينا در كتاب قانون در طب به وجود مجموعه‌ي نشانه و علامت ويژه در برخي بيماري‌ها اشاره كرده است. اما سندرم‌ها به دنياي پزشكي خلاصه نمي‌شوند. سندرم در دنياي كار و كسب استعاره‌اي است كه از دانش پزشكي برگرفته شده تا بتوان به ارزيابي دقيق سازمان و كار و كسب پرداخت.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما