شفقت ذهن آگاهانه (چگونه علم شفقت به درك هيجانات زيستن در لحظه حال و برقراري ارتباط عميق با ديگران كمك مي‌كند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب تلفيق زيركانه دو سنت بزرگ روان‌شناختي ذهن آگاهي و شفقت است. نثر گيراي گيلبرت و چودن به روشني بيان مي‌دارد مغز انساني چگونه ما را بارها و بارها به دردسر مي‌اندازد. سپس ايشان توضيح مي‌دهند چرا براي خلاصي خودمان از رنج‌هاي بي‌موردء به شفقت و ذهن آگاهي نياز داريم و تمرين‌هاي مناسبي را براي تربيت ذهني با ظرفيت‌هاي حياتي انساني پيشنهاد مي‌كنند. اين كتاب همكاري شاخصء عاقلانه و اميدوارانه‌اي را در متون ذهن آگاهي و اعتباربخشي دوباره‌اي به طبيعت انساني و مسيري براي آزادي هيجاني و عقل سليم فرهنگي است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما