شخصيت نظريه و پژوهش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب كه ويرايش هشتم خود را پشت سر مي‌گذارد، به عنوان يكي از كتاب‌هاي مطرح در نشان دادن تلاش‌هاي روان‌شناسان در درك پيچيدگي‌هاي انسان، جاي خود را در بين كتاب‌هاي دانشگاهي باز كرده است. كتاب حاضر با معرفي عمده‌ترين نظريه‌هاي مطرح در روان‌شناسي شخصيت در يك فصل و مطرح كردن نحوة كاربرد و ارزشيابي از آن در فصل بعدي، اين فرصت را براي خواننده فراهم مي‌آورد كه از يك طرف ديدي عميق و همه‌جانبه از نظريه‌ها و روند تكاملي آنها به دست آورند و از طرف ديگر، دريابند آنچه در يك نظريه مهم است، درست بودن يا نبودن آن نيست، بلكه توانمندي آن نظريه در تبيين رويدادهاست كه به آن اعتبار مي‌بخشد.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما