شب آخر با سيلويا پلات (مقالاتي در باب شعر و شاعري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ترجمه هنگامي صورت مي‌پذيرد كه تغيير يا تبديلي به وجود آيد و شكل قبلي، شكل تازه‌اي به خود گيرد. بنابر چنين تعريف و تعبيري، هر گفته يا نوشته‌اي نوعي ترجمه به شمار مي‌رود. تبديل احساسات يا افكار به صداها يا نشانه‌هايي كه بنابر ضرورت و توافق همگاني، معرف آن احساسات و افكارند، امكان سهيم شده در تجربه‌اي را فراهم مي‌كند كه همگان، همزباني مي‌نامند و شاعران، همدلي.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: