سرنوشتت را خودت تعيين كن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به كار بردن اصول و مباني بيشتر كتاب‌هايي كه در مورد تغيير و تحول شخصي در دسترس است، درست مثل ساختن خانه با آجر با پلاستيكي است كه كاري بيهوده و بي‌نتيجه است. در اين كتاب حتي به يك مورد خطاهاي متداول برنمي‌خوريد. اين كتاب به درد افراد ترسو، كندذهن، راحت‌طالب يا افراد تنبلي كه نشسته‌اند تا روزي كسي پيدا شود و درهاي آگاهي را به رويشان باز كند، نمي‌خورد. نه اين كتاب به درد كساني مي‌خورد كه دلشان مي‌خواهد سري توي سرها در آورند، افرادي كه از تلاش بيهوده براي رسيدن به ناممكن خسته شده‌اند، افرادي كه آماده هستند تا با قدرت زيبا و راستيني كه گاي فينلي در اين كتاب آورده است، آشنا شوند.

قیمت محصول:

4,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما