سالخوردگي خوشايند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده كتاب به چگونگي تطبيق فرهنگ خود براي استفاده كامل از خرد و تجربه افراد مسن مي‌پردازد. نويسنده در طول تحقيق خود در مورد معناي واقعي پيري، با استفاده از تحقيقات علوم اعصاب رشد و روانشناسي تفاوت‌هاي فردي، راهبردهاي انعطاف‌پذيري و ترفندهاي عملي و تقويت شناختي را كه همه بايد با افزايش سن انجام دهند، نشان مي‌دهد. سالمندي موفق الهام بخش يك رويكرد جديد قدرتمند براي نحوه تفكر خوانندگان در مورد دهه هاي پاياني ما است، و روش ما ، براي دوران سالمندي به عنوان افراد، اعضاي خانواده و شهروندان در جامعه اي كه در آن ميانگين اميد به زندگي همچنان در حال افزايش است را متحول خواهد كرد.

قیمت محصول:

150,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما