زوج‌درماني كاربردي با رويكرد سيستمي رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خانواده‌درماني كاربردي، با رويكرد سيستمي دكتر اشرف‌سادات موسوي هدف اين كتاب آشنا نمودن دانشجويان رشته‌هاي روانشناسي، مشاوره و نيز دستياران روان‌پزشكي، با مباني نظري و تكنيك‌هاي خانواده‌درماني با رويكرد سيستمي و ارائه ابزارهاي مصاحبه و گزارش‌نويسي‌ است. مصاحبه و آزمون‌هاي رواني دكتر حسين كاوياني، دكتر اشرف‌سادات موسوي، دكتر احمد محيط اين كتاب در دو بخش مصاحبه باليني و ارزش‌يابي، به معرفي مقياس‌ها و آزمون‌هاي رواني پرداخته است. كودك و روانشناس (1) دكتر اشرف‌سادات موسوي هدف اين كتاب كمك به كودك جهت بيان مشكلات خود و همچنين كمك به والدين جهت آماده كردن كودك خود براي حضور در جلسات درماني ‌است. گوگي در جستجوي كمك ـ كودك و روانشناس (2) دكتر اشرف‌سادات موسوي اين كتاب در قالب داستان، راه‌هاي حل مساله و مشكل را به كودكان و والدين آموزش مي‌‌دهد. همچنين اين كتاب به كودكان براي دوست‌يابي كمك مي‌كند.

قیمت محصول:

130,000 تومان


نظرات شما