زن توانا (اسرار موفقيت زناني كه دنبال گله نمي‌دوند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب زن توانا بر مبناي مصاحبه با پيش از پنجاه زن مشهور و پيشتاز در صحنه جهاني‌(زناني چون هيلاري كلينتون،كارلي فيورينا،و ارين براكوويچ‌) به زنان نشان مي‌دهد كه چگونه به ذخاير دروني خويش دست يابند و قدرت و توان بيشتر براي دست‌يابي به زندگي بهتر،سالم‌تر و كامياب‌تر را كسب كنند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما