روش‌هاي پژوهش در روانشناسي كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گاهي اوقات چيزهايي كه همه ما درست مي‌دانيم، يا حداقل در نگاه اول درست به نظر مي‌رسند، بعدها معلوم مي‌شود كه درست نيستند. به تاثيرات پاداش روي رفتار بچه‌ها توجه كنيد. مدتي قبل از اينكه علم روانشناسي براي تبيين يا تصديق پديده‌ها وجود پيدا كند، والدين و معلمان مي‌دانستند كه آنها مي‌توانند رفتار مطلوب بچه‌ها را به وسيله تدارك پيامدهاي مثبت براي رفتار تشويق كنند. هر چند اصل تقويت يكي از استوارترين يافته‌ها در حوزه روانشناسي است، اما آيا پاداش دادن در همه حال راهي مناسب براي تشويق رفتارهاست؟

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما