روش‌هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 2 (2 جلدي) (ويرايش 3)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از روش‌هاي تحقيق كه به ويژه در چند دهه اخير مورد استفاده زيادي پيدا كرده است، تحقيق كيفي است. تحقيق كيفي به مجموعه فعاليت‌هاي بامعنايي اطلاق مي‌شود كه با هدف توسعه درك و فهم زندگي اجتماعي انسان‌ها و كشف چگونگي ساخت معنا از سوي انسان‌ها انجام مي‌شود. به جاي فعاليت‌هاي سازمان‌يافته، منظم و از قبل تعيين شده و مورد اتفاق‌نظر انديشمندان كمي‌گرا، در اين‌جا صرفا فعاليت‌هاي بامعنا اهميت دارند. محقق كيفي در فرايندي انعطاف‌پذير، سيال و رفت و برگشتي جهت كشف ايده (مسئله) تحقيقاتي و كالبدشكافي معنايي آن، قرار مي‌گيرد. مسئله، سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق همه در همين فرايند هويت‌يابي مي‌شوند. محقق كيفي، سعي بر انجام فعاليت علمي در محيط خاص اجتماعي و مشاهده آن محيط يا بستر اجتماعي از ديدگاه افراد مورد مطالعه در آن محيط را دارد. واژه تحقيق كيفي دامنه وسيعي از روش‌هاي تحقيق را در برمي‌گيرد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما