روش‌هاي آماري در علوم رفتاري (آمار توصيفي و آمار استنباطي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به عنوان يك كتاب درسي براي درس آمار توصيفي و آمار استنباطي در رشته‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي و زمينه‌هاي وابسته مانند مديريت، جامعه‌شناسي و تحقيقات آموزشي نوشته شده است. كتاب حاضر يك مباني كلي براي علوم رفتاري فراهم مي‌كند. اين كتاب علاوه بر اينكه روش‌هاي آماري مختلف را آموزش مي‌دهد، مفاهيم تفكر آماري را نيز فراهم مي‌كند. روش‌هاي آماري به دانشجويان كمك مي‌كند تا درباره جهان به شيوه احتمالي بينديشند و هم‌خواني و ناهم‌خواني اطراف خود را درك كنند. با استفاده از تحليل آماري، دانشجويان درجه اطمينان اظهار نظرشان در مورد رويدادها و مشاهده‌ها را كشف مي‌كنند. هدف عمده ديگر كتاب، ارائه اصول آماري براي دانشجوياني است كه واقعا زمينه رياضي ندارند. هدف آن است كه دانشجويان بتوانند روش‌هاي آماري را در انجام تحقيقات به كار گيرند. هر روش آماري به شيوه ساده و گام به گام معرفي شده است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما