روان‌درماني تك جلسه‌اي (100 نكته و روش كليدي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

دكتر مايكل هولن درمان كوتاه مدت را اين گونه تعريف كرده است: «درمان متكي به زمان، جهت كاستن از رنج رواني يا ارتقاي شكوفايي از طريق تغييراتي در انديشه، احساس و عمل، كه به خوبي اهميت و ضرورت فراگيري آن توسط مشاوران و روان درمانگران مشخص مي شود. كتاب «روان درماني تك جلسه اي» نگارش ويندي درايدن از درمانگران فعال در زمينه مشاوره و روان درماني كوتاه مدت، شامل 9 بخش و 100 فصل با موضوعات متنوع در زمينه روان درماني در يك جلسه كه به شكل خيلي جالب و منطقي دسته بندي شده است. نگارش هنرمندانه، به همراه مثال ها و نمونه هاي ملموس و كاربردي از تعامل درماني با مراجعان واقعي، انتقال مفاهيم و فنون را به خواننده راحت تر كرده است. اين كتاب جز مجموعه كتاب هايي با عنوان «100 نكته كليدي» است كه در انتشارات راتلج به چاپ رسيده است اين كتاب ها نكات و توضيحات كوتاهي در مورد نظريه ها و كاربست آن را در بر مي گيرد و در هر زمان قابل مطالعه و فهميدني هستند. پس از خواندن و درك هر نكته از خود بپرسيد چگونه اين نكته ممكن است كار شما را گسترده تر كند؟ به راستي با محتواي كتاب در تعامل باشيد.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما