روان‌درماني راهبردي راه حل مدار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر (ويرايش دوم)، درباره يك رويكرد راهبردي و راه حل‌ مدار است و نيز شرحي است بر درمان راهبردي راه حل‌ مدار و توصيفي است از اينكه اين مدل از زمان انتشار اولين در سال 1996 چگونه به وجود آمده است. اين كتاب نيز همانند چاپ اول، شامل مفاهيم رشد، نظريه و فنون است و در آن مثال‌هايي باليني به همراه جزئيات كافي براي خواننده ارائه شده است تا از آن در كارهاي عملي خود استفاده كند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما