روانكاوي و ادبيات (2 متن 2 انسان 2 جهان از بهرام تا راوي بوف كور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پيوند روانكاوي و ادبيات از همان روزهايي آغاز شد كه فرويد نام‌هاي ادبي پر آوازه‌اي چون اوديپ و نرگس،يا يوسف و ساد را فرا خواند تا بر مفاهيم روانكاوي خود نامي بگذارد و فرضيه‌هاي پيچيده آن را به كمك بار معنايي آشناي اين نام‌ها روشن‌تر و ساده‌تر كند.....

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما