روانشناسي پيشگيري ارتقا بهزيستي شخصي و اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب روانشناسي پيشگيري اثر بسيار ارزشمندي است كه مخاطب را با ابعاد و گستره‌هاي پيشگيري آشنا نموده و وي را براي ساختن جامعه‌اي مطلوب برانگيخته مي‌سازد. در اين نوشتار از ريشه‌هاي تاريخي اقدامات پيشگيري گرفته تا نحوه تدوين برنامه و اجراي آنء بحث شده است. كتاب مملو از تجربه‌ها و يافته‌هاي علمي در ارتباط با برنامه‌هاي پيشگيري بوده و مي‌تواند الگوي مناسبي براي طرح‌هاي جديد فراهم آورد. اگر چه بسياري از پژوهش‌ها و برنامه‌هاي ارايه شده در كتاب حاضر در ايالات متحده صورت پذيرفته و در مواردي قابل تعميم به كشور ما نيستء اما آشنايي با اصول طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي مذكور مي‌تواند در تدوين برنامه‌هاي پيشگيري متناسب با فرهنگ ايراني الهام‌بخش باشد. بر همين اساسء مطالعه برنامه‌هاي پيشگيري اجرا شده در محيط‌ها و جمعيت‌هاي مختلفء خواننده را با مصاديق تحليل‌شده‌اي از مداخلات پيشگيري آشنا كرده و امكان بومي‌سازي مداخلات مذكور را در حل مسائل رواني اجتماعي جامعه فراهم مي‌سازد.

219,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما