روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بر اساس دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هم‌چنان كه دانش ما درباره كودكان استثنايي، خانواده‌هايشان و حوزه تحصيلي‌شان گسترش مي‌يابد، ما تاكيد مضاعفي بر ويراست جديد هر كتاب مي‌كنيم. در اين ويراست چهاردهم، ما هر فصل را با توجه به پژوهش‌هاي جاري و بهترين شيوه‌ها روزآمد مي‌كنيم. معيارهاي تخصصي شوراي كودكان استثنايي (CEC) براي معلمان تازه وارد در درون هر فصل ارايه شده است. در ابتداي هر فصل يادداشتي از شوراي كودكان استثنايي خواهيد ديد تا به شما يادآوري كند كه معيارهاي اين شورا كه در ضميمه كتاب آمده است را مرور كنيد.

قیمت محصول:

155,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما