روانشناسي مرضي كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف درس آسيب‌شناسي رواني در وهله اول فراگيري مسائل مربوط به اختلال‌هاي رواني بر اساس طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و در وهله دوم شناخت علل گوناگون بيماري‌هاي رواني از نظر رويكردهاي مختلف مانند الگوي پزشكي، فرهنگي، آماري و بررسي شناخت نشانه‌شناسي و طبقه‌بندي خصوصيات رواني است. اين هدف در روانشناسي مرضي كودك به عنوان آشنا ساختن دانشجويان با علل، علائم و طبقه‌بندي اختلال‌هاي رواني دوران كودكي تعريف شده است. بر اساس تعريف شوراي عالي برنامه‌ريزي، در اين درس ضمن آشنايي با تاريخچه، تعريف و موضوع‌هاي مورد مطالعه در روانشناسي مرضي كودك، بايد مفهوم رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و تفاوت آن‌ها مورد بحث قرار گيرد، نارسايي‌ها و ناهنجاري‌هاي حسي، حركتي، هوشي، رفتاري و علائم، نشانه‌ها و آثار اختلال‌هاي مختلف رواني در كودكان توضيح داده شود و ضمن آشنايي با طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي جديد، علل جسمي، ارثي و فرهنگي‌ آن‌ها بررسي گردد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما