روانشناسي مثبت (علم شادماني و نيرومندهاي انسان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب چيزي بيش از بازنگري جامع از پژوهش گسترده در روانشناسي مثبت، فراهم مي‌سازد. آن منابع موجود و روش‌هاي اندازه‌گيري را فهرست مي‌كند، نقدي از پژوهش‌هاي قابل دسترس عرضه مي‌كند و براي مطالعه و پژوهش بيشتر، توصيه‌هاي مفيد دارد. پيشينه نوسينده در روان‌درماني نظام‌دار و روانشناسي انتقادي به او امكان مي‌دهد با تركيب چشم‌اندازهاي زمينه‌اي و مرتبط با اين رويكرد ذاتا فردگرا، به رشته مثبت غنا بخشد.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما