روانشناسي سلامت (مفاهيم بنيادي در روانشناسي سلامت)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روانشناسي سلامت يكي از شاخه‌هاي فرعي و نسبتا جديد روانشناسي است كه به موضوعاتي چون تاصيرات عوامل رواني، شرايط اجتماعي، عوامل زيستي، صفاتي شخصيتي و سبك زندگي بر سلامت بيماري و نحوه پاسخ دهي افراد نسبت به بيماري مي‌پردازد. اين رشته تمامي جنبه‌هاي سلامت و بيماري را در گستره زندگي مد نظر قرار مي‌دهد و در عين خال، بر ارتقا و حفظ سلامت، به ويژه با تاكيد بر ايجاد رفتارهاي سلامت در افراد، متمركز است. از ديگر حوزه‌هاي مورد توجه در اين رشته، پيش‌گيري از بروز و نيز درمان بيماري‌ها با توجه به تاثيرات عواملي چون استرس، صفات فردي و عادات گوناگون است. پرداختن به سبب‌شناسي و وابسته‌ها و همايندهاي سلامت و بيماري، يكي ديگر از موضوعات مورد توجه در روانشناسي سلامت است. در نهايت، روانشناسي سلامت نقش مهمي را در بهبود سيستم‌هاي مراقبت از سلامت و سياست گذاري‌هاي مرتبط با آن داراست.

135,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما