روانشناسي سلامت اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مفهوم سلامت اجتماعي مفهومي است كه در كنار ابعاد جسمي، رواني و معنوي آدمي مورد توجه قرار مي‌گيرد و جنبه‌هاي اجتماعي موثر بر سلامتي فرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. محتواي سلامت اجتماعي در ابتدا با تمركز بر فرد و ارتباطات با تعاملات فردي و مشاركت‌هاي اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت و سپس اين مفهوم گسترش يافت كه بسياري از ابعاد اجتماعي موثر بر سلامت از جمله شاخص‌هاي توسعه كشورها، سرمايه اجتماعي، حمايت اجتماعي، رفاه، بيكاري، آسيب‌هاي اجتماعي و ابعاد اجتماعي موثر در اختلالات روان تني و ... را در برگرفت.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما