روانشناسي سازماني (با رويكرد علمي كاربردي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

حجم روزافزون دانش توليد شده در رشته روانشناسي صنعتي و سازماني باعث شده است تا اين رشته به دو شاخه مجزا تقسيم و شاخه مستقلي با عنوان روانشناسي سازماني به وجود آيد. در روانشناسي سازماني به بررسي و توليد دانش لازم براي فهم و درك هر چه بهتر سازه‌ها و فرايندهاي سازماني به منظور افزايش عملكرد كاركنان و سودمندي سازمان مي‌پردازند. امروزه روانشناسي سازماني در كنار روانشناسي صنعتي نقش بسيار مهمي در كمك به سازمان‌ها براي افزايش كارايي و اثربخشي كاركنان دارد. اگرچه روانشناسي صنعتي نقش مهمي در گزينش و آموزش كاركنان دارد، با اين حال بدون در نظر گرفتن موضوعات مطرح در روانشناسي سازماني از جمله رهبري، روانشناسي بهداشت حرفه‌اي، شيوه‌هاي اجتماعي‌سازي، تيم‌ها و گروه ها، عملكرد شغلي، فرهنگ سازماني و بالندگي سازماني، امكان ايجاد شرايط مناسب براي كاركنان فراهم نمي‌شود. جكس و بريت نويسندگان كتاب «روانشناسي سازماني» از يك طرف با طرح آموزش مهارت‌هاي مناسب به كاركنان از جمله مهارت‌هاي برقراري ارتباط اثربخش، شيوه‌هاي حل تعارض و نيز مديريت فشار، آنها را براي كار اثربخش آماده مي‌كند و از طرف ديگر با ارائه پيشنهادهاي حاصل از علوم رفتاري به ويژه روانشناسي، مانند ايجاد تغييرات مناسب در فرهنگ سازماني، شرايط رهبري، تيم‌ها و گروه‌ها سعي در فراهم آوردن محيط سازماني مناسب براي كاركنان دارند تا بتوانند از حداكثر توانمندي‌هاي خود براي پيشبرد اهداف سازماني بهره جويند.

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما