روانشناسي رشد و تحول انسان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين اثر مشتمل بر 9 بخش است. بخش اول، در دو فصل، به آشنايي به حوزه روانشناسي رشد اختصاص دارد. بخش دوم، در چهار فصل، به مسائل زير مي‌پردازد: لقاح و بارداري، رشد جسماني، رشد شناختي، و رشد رواني - اجتماعي در دو سال نخست زندگي. بخش سوم تا هشتم، هر يك در دو فصل، الف) رشد جسماني و شناختي و ب) رشد رواني - اجتماعي را در اوايل كودكي، نوجواني، جواني، ميان‌سالي، و پيري واكاوي كرده است. بخش آخر به مباحث مربوط به مرگ و داغديدگي بازماندگان مربوط مي‌شود.

400,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما