روانشناسي رشد جلد 2 (ويراست ششم نوجواني تا پايان عمر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جلد دوم روان‌شناسي رشد به نوجواني تا پايان زندگي اختصاص دارد و شامل فصل‌هاي يازدهم تا نوزدهم مي‌شود. رشد جسماني و شناختي در نوجواني، رشد هيجاني و اجتماعي در نوجواني، رشد جسماني و شناختي در اوايل بزرگسالي، رشد هيجاني و اجتماعي در اوايل بزرگسالي، رشد جسماني و شناختي در ميانسالي، رشد هيجاني و اجتماعي در ميانسالي، اواخر بزرگسالي، رشد هيجاني و اجتماعي در اواخر بزرگسالي، مرگ مردن و داغديدگي، عناوين اين فصول هستند.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما