روانشناسي در قرآن (مفاهيم و آموزه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي معاصر در چارچوب اثبات‌گرايي و تجربه‌گرايي شكل گرفته و به صورت نوشته و نانوشته، هشيار و ناهشيار، تحت تاثير مباني انسان‌شناختي، معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و روش‌شناختي اثبات‌گرايي است. روانشناسي در رهيافت قرآني اقتضاء مي‌كند كه همه اين مباني، بر اساس قرآن باشد. اين روانشناسي،اگر چه از يك سو وامدار يافته‌هاي علمي مسلم روانشناسي معاصر است، لكن از سوي ديگر بايد ذيل هندسه معرفتي اسلام باشد و با ديگر شاخه‌هاي علوم اسلامي انسجام و هماهنگي كافي داشته باشد.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما