روانشناسي تكاملي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي تكاملي از مواجهه اجتناب‌پذير محاسباتي‌نگري حاصل از انقلاب شناختي و سازش‌گرايي برآمده از زيست‌شناسي تكاملي ويليامز پديد آمد؛ پديده‌هاي ذهني تظاهرات سازمان كاركردي پيچيده‌اي هستند كه در سيستم‌هاي زيست‌شناختي تحقق يافته است و اين سازمان كاركردي ارگانيك، محصول نهايي انتخاب طبيعي است. كاركرد تكاملي مغز، كاركرد محاسباتي آن است، كه عبارت است از استفاده از اطلاعات براي هدايت بدن و رفتار. هدايتي كه البته مبتني بر سازگاري است. بنابراين نظام‌هاي صوري محاسباتي و اطلاعاتي، بنا به طبيعت‌شان مناسب‌ترين ترجمان براي ساختار كاركردي تنظيم رفتار هستند. مطالعات مربوط به رفتار حيوانات و همين‌طور مطالعات انجام گرفته در حوزه زبان‌شناسي و عصب روانشناسي به ما نشان دادند كه ذهن يك لوح سفيد نيست كه به صورت انفعالي جهان را ضبط و دريافت كند. ارگانيسم‌ها از پيش مجهز به اطلاعاتي درباره جهان هستند. مجهز بودن به اين اطلاعات موجب مي‌شود بعضي از روابط در دنياي خارج به سادگي آموخته شوند و يادگيري برخي ديگر با تلاش بسيار صورت گيرد و چه بسا در مواردي يادگيري‌اي نيز صورت نگيرد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما