روانشناسي تجربي كاربردي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روانشناسي تجربي شاخه‌اي است از روانشناسي كه از طريق كاربرد روش آزمايشي به وجود آمده است به همين دليل، بسياري از همكاران معتقدند كه عنوان روانشناسي آزمايشي، صحيح‌تر از عنوان روانشناسي تجربي است، اما ما همچنان عنوان روانشناسي تجربي را براي اين كتاب ترجيح داده‌ايم. زيرا مطالب آن تنها نتايج حاصل از اجراي آزمايش‌هاي واقعي در آزمايشگاه‌ها مي‌باشد.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما